Näitus Rakvere Teatris 2019 ja Sallas minu küüditatud vanavanemate majas 2020 / Exhibition at Rakvere Theater 2019 and in Salla – my deported grandparents’ house 2020

Back to Gallery